4. Båtlåt (Boat song)

Introduction:


A Swedish classic: “Boat song” (Båtlåt) by Robert Broberg (1940 -2015) – a love song in sailing terms.

I like to play with words. Sometimes it happens unintentionally. This song is full with puns, and as ingenious as only Robban Broberg could be. /Johanna

“Båtlåt” / “Boat song” (Robert Broberg) Lyrics in Swedish and English:

Det var en båt som sa till en annan;
“va du va stilig. Vi borde borda varann,
gjorda för varann och köla lite grann,
som bara båtar kan.”
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam.Andra båten sa;
“klart att jag vill va
med och kryssa.
Kyssa din stiliga för,
i en stillsam slör,
vi varann förför.
som bara båtar gör.”
Badda bam …”Och när det blir lä
ja, då kan vi klä av oss seglen.
Ligga en stund vid en boj,
skepp o’hoj.
Gnida vår fernissa lite grann och fnissa,
kasta (t)ankar.
Bli lite vågade, ha lite skoj,
oj, oj, oj!””Och hur vi sedan få
en och kanske två egna små jollar,
jollrande efter på släp
i ett navelrep,
e en hemlighet,
som bara båtar vet.”
Badda bam bam bam
Badda bam bam bam.”Vi kan lägga till i äktenskapets hamn,
vid en brygga,
bygga ett båthus som vi kunde ligga i,
och tjära ner varann’
som bara båtar kan.”
Badda bam bam bam
som bara båtar kan
badda bam dam bam bam
There was a boat that said to another;
“huh huh you handsome., we should go on board each other,
made for each other and keel slightly,
as only boats can. ”
Dab bam bam bam bam
Dab bam bam bam.Other boat said;
“Of course I want to come
along and cruise.
Kiss your handsome fore,
in a quiet wattles,
we seduce each other.
like only boats do. ”
Dab bam …”And when it gets lee
yes, then we can undress our sails.
Lying for a while at a buoy,
o’hoj ship.
Rub our varnish a little and giggle,
throw (thoughts) anchors.
Be a little daring, have some fun,
oh, oh, oh! “”And how do we then get
one and perhaps two own small dinghies,
babbling after like trailers
in a umbilical rope,
that’s a secret,
who only boats knows. ”
Dab bam bam bam
Dab bam bam bam.”We can add to the marriage harbor
at a dock,
build a boathouse that we could be in,
and tar into each other ‘
that only boats can. ”
Dab bam bam bam
that only boats can
dab bam bam bam

Previous song | Next song